Fra Expedit til Wanzl Nordic: Rebranding 

 

Expedit har i mange år været kendt som en førende leverandør af retail- og butiksløsninger. Først i Danmark og senere hen på tværs af hele Norden.

Som en del af vækstrejsen, blev Expedit i 2017 en del af Wanzl, en global koncern og stærk spiller på markedet, men fortsatte under eget navn.

Indtil i 2023, hvor tiden var inde til at skifte navn fra Expedit til Wanzl Nordic for blandt andet at signalere samhørighed med resten af gruppen.

Men hvordan får en anerkendt virksomhed med en lang historie skiftet navn? Hvordan skal det kommunikeres?

Den udfordring hjalp vi med at løse. Helt konkret hjalp vi Expedit med kommunikationen op til, under og umiddelbart efter navneskiftet for at sikre en vellykket overgang. Det handlede både om at udnytte momentummet til at positionere Wanzl Nordic i markedet og om at minimere eventuelle negative konsekvenser ved skiftet.

Vi har hjulpet med:

Sparring ● Indsigtsarbejde ● Kommunikationsstrategi ● Value Proposition, Kernefortælling og Tone og Voice ● Kommunikationsplanlægning ● Tekster ● PR kombineret med Native Annoncering

 

Strategisk proces: Wanzl Nordic og vores position i markedet

Første step var en strategisk proces, hvor interne og eksterne stakeholdere blev inddraget i at sætte ord på Wanzl Nordics brand. Derudover brugte vi sekundære data om markedet, trends og tendenser og kiggede på den nuværende profil og på Wanzls brandidentitet.

Indsigterne blev diskuteret og præsenteret for ledelsen og opsummeret i en brand value proposition, kernefortælling og tone of voice med tilhørende guidelines og eksempler.

Formålet var at have et strategisk fundament for kommunikationen om navneskiftet og for den fremadrettede løbende kommunikation om Wanzl Nordic.

Kommunikationsplan og eksekvering på tværs af kanaler

Sammen med Expedit fik vi derefter lavet en konkret plan for, hvad der skulle kommunikeres til hvem, hvor, hvornår og hvordan i de tre faser op til, under og umiddelbart efter navneskiftet.

Da planen skulle eksekveres, hjalp vi bl.a. med tekster til internt brug, hjemmeside og sociale medier, ligesom vi gennemførte en målrettet PR-indsats, som blev understøttet af native annoncering på udvalgte medier i de fire nordiske lande.

Alt sammen med målet om at sikre et vellykket navneskifte, skabe tryghed og positiv interesse, og i tæt samarbejde med de dygtige mennesker i marketingafdelingen i Expedit.

I samarbejdet omkring rebrandingen af vores virksomhed, oplevede jeg, under hele processen, SkruOp som en vidende, erfaren og proaktiv partner med et holistisk perspektiv på muligheder og potentialer, men også blik for potentielle udfordringer i forbindelse med vores navneskifte. Den – i perioder næsten daglige – strategiske sparring og assistance til praktiske opgaver var i høj grad medvirkende til en succesfuld forandringsproces for Wanzl Nordic.

Sasja Schubert Iversen

Head of Nordic Design & Marketing, Wanzl Nordic

Vil du høre mere om, hvordan vi arbejder med strategisk kommunikation?

kontakt Sanne på:

Telefon: 2555 0505
Mail: sanne@skruop.dk

Andreas